Založ si blog

Vlasť – Hrdinovia a zradca ČSR

Ostatnio zaktualizowaneOcitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie nemilosrdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, vzdor nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor nadšenia môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi nejasné. Zbývala mi ….a poctivá práca. I pustil som sa pokojným srdcom v boj. Pokojným, lebo ďalším vývinom uvedomil som si, že účelnosť života nie je v sláve svetskej, ale v zdokonaľovaní nášho duševného človeka. 

Milan Rastislav Štefánik

 

28. októbra 1918

Na počiatku bola radosť

Kratky,_Frantisek_-_Kolin,_postovni_schranka_(28.10._1918)

Zákon
č. 121/1920 Sb.
Národního shromáždění,
kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky

Schváleno (Vydáno): 06.03.1920
Účinnost od: 06.03.1920
Zrušeno: 09.06.1948

Uveřejněno v č. 26/1920 Sbírky zákonů na straně 255

Zrušen předpisem: 150/1948 Sb.

Svoboda učení a svědomí. Svoboda projevu mínění

§ 117

(1) Každý může v mezích zákona projevovati mínění slovem, písmem, tiskem, obrazem a pod.

(2) Totéž platí o právnických osobách v mezích jejich působnosti.

(3) Výkon tohoto práva nesmí nikomu býti na újmu v jeho pracovním nebo zaměstnaneckém poměru.

HLAVA ŠESTÁ
Ochrana menšin národních, náboženských a rasových

§ 128

(1) Všichni státní občané republiky Československé jsou si před zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu, jaké jsou rasy, jazyka nebo náboženství.

(2) Rozdíl v náboženství, víře, vyznání a jazyku není žádnému státnímu občanu republiky Československé v mezích všeobecných zákonů na závadu, zejména pokud jde o přístup do veřejné služby, k úřadům a hodnostem, aneb pokud jde o vykonávání jakékoli živnosti nebo povolání.

(3) Státní občané republiky Československé mohou v mezích všeobecných zákonů volně užívati jakéhokoli jazyka ve stycích soukromých a obchodních, ve věcech týkajících se náboženství, v tisku a jakýchkoli publikacích nebo ve veřejných shromážděních lidu.

(4) Tím však nejsou dotčena práva, jež státním orgánům v těchto směrech příslušejí podle platných nebo budoucně vydaných zákonů z důvodů veřejného pořádku a bezpečnosti státní i účinného dozoru.

 

http://spcp.prf.cuni.cz/lex/121-20.htm

Potom přišel smutok

aoba

S l o v e n s k ý z á k o n n í k

Čiastka 41. Vydaná 31. júla 1939.

Ročník 1939.

185. Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky.

Slovenský snem sa usniesol na tejto ústave:

Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom

priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát.Slovenský štát sdružuje podľa prirodzeného práva všetky mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľsociálnej

spravedlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spo1očnosti i jednotlivcov.

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf

The_deserving_soldiers_of_the_Slovakian_Army_being_decorated_by_Slovakian_General_Catlos

foto Bundesarhiv The_deserving_soldiers_of_the_Slovakian_Army_being_decorated_by_Slovakian_General_Catlos

Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov Židovský kódex“, ktorý v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim

občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva.

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf

Spravodlivosť prišla až po dlhých rokoch 6 rokoch…

Pravda – SK , taká čistá sranda : )) 12

02.11.2015

” Humor je boj s ľudskou hlúposťou. V tom boji nemôžeme nikdy vyhrať, ale nikdy v ňom nesmieme ustať. Pravda, pozor na omyl: Ten, koho považujeme za hlupáka, považuje za hlupáka nás. Ide viac »

Slovo na nedeľu – hriešnik Tiso

25.10.2015

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie viac »

Pravda – SK , taká čistá sranda : )) 11

20.10.2015

” Humor je boj s ľudskou hlúposťou. V tom boji nemôžeme nikdy vyhrať, ale nikdy v ňom nesmieme ustať. Pravda, pozor na omyl: Ten, koho považujeme za hlupáka, považuje za hlupáka nás. Ide viac »

rakusko, vybuch, zachranari, poziar, hasici

Po výbuchu plynu únik kyseliny. Rakúsko trápia nehody

13.12.2017 13:55

Pri úniku kyseliny v továrni na výrobu škrobu v severorakúskej obci Aschach an der Donau sa zranilo viac ako 40 ľudí.

gotthard, tunel, nehoda

Gotthardský tunel vo Švajčiarsku paralyzovala smrteľná nehoda

13.12.2017 13:36

Tunel by mal ostať uzavretý aj popoludní.

Robert Fico

Fico označil Kiskove slová o Ústavnom súde za 'hrubý útok'

13.12.2017 13:06, aktualizované: 13:45

Prezident Andrej Kiska sa rozhodol, že vo štvrtok vymenuje troch nových ústavných sudcov. Premiérovi Ficovi sa ale nepáči rétorika, ktorú použil Kiska na margo Ústavného súdu.

devinska nova ves

Štát dá 25 miliónov eur Devínskej Novej Vsi na riešenie dopravy

13.12.2017 13:04

Štát poskytne bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves v nasledujúcich piatich rokoch postupne takmer 25 miliónov eur na dopravné stavby.

Grey

Pekne a veľmi múdre slova,preto najkrajšie ako viem chcem poďakovať tomu kto to povedal :):)  "Niečo by sme nemali vedieť nikdy. A niečo by sme mali vedieť vždy..."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 166614x
Priemerná čítanosť článkov: 1960x

Autor blogu