Založ si blog

Vlasť – Hrdinovia a zradca ČSR

Ostatnio zaktualizowaneOcitol som sa v živote. Videl som tie obrovské vlny, tie nemilosrdné vlny, i bolo mi jasno, že vzdor všetkej sebadôvere, vzdor nádeje a povzbudzovania priateľov, vzdor nadšenia môjho a relatívneho šťastia, výhľady do budúcnosti sú veľmi nejasné. Zbývala mi ….a poctivá práca. I pustil som sa pokojným srdcom v boj. Pokojným, lebo ďalším vývinom uvedomil som si, že účelnosť života nie je v sláve svetskej, ale v zdokonaľovaní nášho duševného človeka. 

Milan Rastislav Štefánik

 

28. októbra 1918

Na počiatku bola radosť

Kratky,_Frantisek_-_Kolin,_postovni_schranka_(28.10._1918)

Zákon
č. 121/1920 Sb.
Národního shromáždění,
kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky

Schváleno (Vydáno): 06.03.1920
Účinnost od: 06.03.1920
Zrušeno: 09.06.1948

Uveřejněno v č. 26/1920 Sbírky zákonů na straně 255

Zrušen předpisem: 150/1948 Sb.

Svoboda učení a svědomí. Svoboda projevu mínění

§ 117

(1) Každý může v mezích zákona projevovati mínění slovem, písmem, tiskem, obrazem a pod.

(2) Totéž platí o právnických osobách v mezích jejich působnosti.

(3) Výkon tohoto práva nesmí nikomu býti na újmu v jeho pracovním nebo zaměstnaneckém poměru.

HLAVA ŠESTÁ
Ochrana menšin národních, náboženských a rasových

§ 128

(1) Všichni státní občané republiky Československé jsou si před zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu, jaké jsou rasy, jazyka nebo náboženství.

(2) Rozdíl v náboženství, víře, vyznání a jazyku není žádnému státnímu občanu republiky Československé v mezích všeobecných zákonů na závadu, zejména pokud jde o přístup do veřejné služby, k úřadům a hodnostem, aneb pokud jde o vykonávání jakékoli živnosti nebo povolání.

(3) Státní občané republiky Československé mohou v mezích všeobecných zákonů volně užívati jakéhokoli jazyka ve stycích soukromých a obchodních, ve věcech týkajících se náboženství, v tisku a jakýchkoli publikacích nebo ve veřejných shromážděních lidu.

(4) Tím však nejsou dotčena práva, jež státním orgánům v těchto směrech příslušejí podle platných nebo budoucně vydaných zákonů z důvodů veřejného pořádku a bezpečnosti státní i účinného dozoru.

 

http://spcp.prf.cuni.cz/lex/121-20.htm

Potom přišel smutok

aoba

S l o v e n s k ý z á k o n n í k

Čiastka 41. Vydaná 31. júla 1939.

Ročník 1939.

185. Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky.

Slovenský snem sa usniesol na tejto ústave:

Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom

priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát.Slovenský štát sdružuje podľa prirodzeného práva všetky mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľsociálnej

spravedlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spo1očnosti i jednotlivcov.

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf

The_deserving_soldiers_of_the_Slovakian_Army_being_decorated_by_Slovakian_General_Catlos

foto Bundesarhiv The_deserving_soldiers_of_the_Slovakian_Army_being_decorated_by_Slovakian_General_Catlos

Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov Židovský kódex“, ktorý v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim

občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva.

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf

Spravodlivosť prišla až po dlhých rokoch 6 rokoch…

Pravda – SK , taká čistá sranda : )) 12

02.11.2015

” Humor je boj s ľudskou hlúposťou. V tom boji nemôžeme nikdy vyhrať, ale nikdy v ňom nesmieme ustať. Pravda, pozor na omyl: Ten, koho považujeme za hlupáka, považuje za hlupáka nás. Ide viac »

Slovo na nedeľu – hriešnik Tiso

25.10.2015

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie viac »

Pravda – SK , taká čistá sranda : )) 11

20.10.2015

” Humor je boj s ľudskou hlúposťou. V tom boji nemôžeme nikdy vyhrať, ale nikdy v ňom nesmieme ustať. Pravda, pozor na omyl: Ten, koho považujeme za hlupáka, považuje za hlupáka nás. Ide viac »

Nishit T. súd vražda

Inda Nishita T. oslobodili spod obžaloby z vraždy Slováka v centre Bratislavy

15.10.2018 13:37

Skutok nie je trestný čin, bolo to konanie v nutnej obrane, zdôvodnil sudca rozsudok.

utečenci, bitka

V Rusku Uniesli a zbili pracovníka Amnesty International

15.10.2018 13:15

Vo vyhlásení Amnesty International uviedli, že muža zobrali na pole, vyzliekli ho donaha a predstierali popravu.

peniaze, up, love,

Rast minimálnej mzdy ťahá ľudí z hmotnej núdze

15.10.2018 13:00

Pre prudký rast minimálnej mzdy sa na Slovensku posledné roky čoraz viac oplatí pracovať aj chudobným ľuďom.

rebeli, povstalci, idlib, sýria

Šéf sýrskej diplomacie Mualim: Rusko zhodnotí prímerie v provincii Idlib

15.10.2018 12:49

V rámci dohody už povstalecké skupiny stiahli z nárazníkovej zóny ťažké zbrane.

Grey

Pekne a veľmi múdre slova,preto najkrajšie ako viem chcem poďakovať tomu kto to povedal :):)  "Niečo by sme nemali vedieť nikdy. A niečo by sme mali vedieť vždy..."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 85
Celková čítanosť: 273203x
Priemerná čítanosť článkov: 3214x

Autor blogu